Rekonštrukcia strechy rodinného domu - BRAMAC                            Rekonštrukcia fasády, zateplenie - Čajovňa Bánov